Oferta

Kompleksowa obsługa Firm

 ***Produkty i usługi***

* Prowadzenie księgowości w pełnym zakresie
* Sporządzanie rozliczeń rocznych
* Sporządzanie sprawozdań finansowych
* Sporządzanie sprawozdań do GUS
* Sporządzanie bilansu
* Księgi rachunkowe
* Książka przychodów rozchodów
* Ryczałt ewidencjonowany
* Kompleksowe prowadzenie Ksiąg Handlowych
* Kompleksowe prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów
* Kompleksowe prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
* Wyprowadzenie zaległości
* Prowadzenie dodatkowych ewidencji: środków trwałych,
* wyposażenia
* Wykonanie sprawozdań: Bilansu


***Podatki***

Podatek dochodowy
Podatek VAT
Sporządzanie deklaracji podatkowych
Ewidencje dla celów podatku VAT
Rozliczenie podatku VAT
Rozliczenie w zakresie podatku dochodowego
Ewidencje i rozliczenia podatku VAT, VAT-UE
Prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług
Prowadzenie ewidencji ryczałtowej
Sporządzanie wymaganych deklaracji do Urzędów Skarbowych (CIT, PIT, VAT)

  ***Płace i Kadry***

Rozliczenia z ZUS
sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami
Naliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłki, urlopy
Przygotowanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS
Dostarczaniem dokumentów do ZUS w formie elektronicznej
Prowadzenie akt osobowych pracowników
Kompleksowa obsługa kadr i płac

 

Copyright © 2012 Biuro Rachunkowe Agata Lekszycka 

Tworzenie Stron Armpol-Group.pl